Akademiraadet(AR) er en statsinstitution under Kulturministeriet(KUM). Samtidig er AR ledelse i en forening for Billedkunstnere og Arkitekter. Medlemmerne i Kunstnersamfundet vælger Akademiet, der vælger Akademiraadet. Normal demokratisk kultur har stadig vanskelige kår i organisationen. Derfor bruges nu til at informere om mine initiativer i Akademiet, hvor jeg er medlem til 2020.

Se link: Referater fra Akademiraadets møder.

Forslag til ændring af Vedtægt mv af 13.08.2016

Til Akademiraadet og Akademiets medlemmer

Kære kolleger Hermed opfordres AR til at revidere regler i Vedtægt og Valgreglement med virkning for det kommende valg. Revisionen bør omfatte 3 emner:

*Akademiets årsmøde

*Regler for valg

*De indre modsætninger og misvisende signaler.

Krav: Vedtægter skal være forståeligt formuleret og give et sandt billede af hvordan organisationen skal fungere. Reglementer og andre regler skal være i overensstemmelse med Vedtægt.

AR opfordres til at medvirke til, at forslagene kommer til drøftelse i Akademiet 26 okt. Jeg mødes gerne med rådet for at drøfte forslag og beslutningsforløb.

Se:           Brev til Akademiets møde 27.2.2008

Olespor 08.10.2016

Til top