Retur til  Fagpolitiske tekster
Kopi af 25. februar 2008 

Til medlemmer af Akademiet

Vedr. Forslag til drøftelse på Akademiets møde 27. Februar 2008

Kære kolleger
Indkaldelsen til Akademiets møde kommer så kort efter afstemningen, at jeg som nyvalgt er afskåret fra at indsende forslag til drøftelse i tide til, at de kan vedlægges indkaldelsen. Derfor sender jeg mine forslag med e-post - hvor det er muligt - og i brev til øvrige.  1. sup og 2. sup modtager også.

Med undren erfarer jeg, at der ikke findes en forretningorden for Akademiets møder og med afledt undren: at den normale rækkefølge i DK - at man først tager en general debat om organisationens tilstand og ideer for fremtiden, derefter nyvælger til ledelsen og til sidst går til festligt samvær  –   jfr. indkaldelsen nærmest er vendt på hovedet.

På mødet i Kunstnersamfundet 12 januar talte Præsident Arkitekt Kristine Jensen om behov for fornyelse og bedre kommunikation.

Hvis ønsket om fornyelse er mere end kønne ord, er det efter min opfattelse nødvendigt at rådet snarest realiserer de 2 vedlagte forslag.
Første skridt for en bedre komunikation burde være, at referat med Akademiets debat bliver lagt på hjemmesiden, så vores kolleger i Kunstnersamfundet kan se hvad vi bruger vores mandater til.

På Akademiets møde vil jeg bede om ordet for at fremføre begrundelser. Det er mit håb, at man vil vedtage en markant tilslutning.

Venlig hilsen

Ole Sporring
Medlem af malersektion

 

Vedlagt:
A: Forslag til ændring af  vedtægt for Akademiet
B: Forslag om at nedsætte et Akademiets Stukturudvalg