Retur til forside   Retur til arkiv   Retur til Fagpolitiske tekster
CV_hverv.doc

Hverv og ansættelser
* betyder stadig i funktion

Sporring Ole, Professor, billedkunstner, grafiker, maler. m.v. f. 24.4.1941 på Frederiksberg; søn af lektor, cand mag Svend Sporring (død 1983) og hustru Else f. Winther. (død 1996), billedkunstner, grafiker, maler. m.v.

Nykøbing Mors Gymnasium og Lyngby Statsskole mat. stud. 1958
Uddannet på Kunstakademiets Malerskole og Grafisk skole 1961-65 Kunstpædagogisk skole 1966-1969.
Næstformand De studerendes råd 1962-65.
Ansat formning-billedkunst: Gl. Hellerup Gymnasium 1969-71  Søborg Gymnasium 1970-82.
Formand Gymnasiets lærere i Billedkunst ca 1978-82
Medlem af Kunstnersammenslutningen Trykkerbanden 1970-85  
*Medlem af Kunstnersammenslutningen Grønningen 1972-
Medlem af Grafisk Kunstnersamfund bestyrelse 1965-69
Medlem af Danske Grafikeres bestyrelse 1982-84?
Professor ved det Kgl Kunstakademi, malerskole 1986-95
Prorektor det Kgl Kunstakademi Billedkunstskoler 1989-95
Medlem af Statens kunstfond repræsentantskab 1968-70 valgt af Grafisk Kunstnersamfund,
Medlem af Statens kunstfond repræsentantskab 1990-94 og 1994-97 valgt af Billedkunstnernes Forbund.
Statens Kunstfond billedkunstudvalg 1970-74
Kunstnerbeskatnings-udvalg, Skatteministeriet. 1985-90 
Kunstnernes Sociale vilkår udvalg, Socialministeriet-Kulturministeriet 1988-89
Formand bestyrelsen, Center for Dansk Billedkunst 1995-99
Medlem af  kontaktudvalget: Bkf, Akademiraad og Sammenslutningernes Samråd 1996- 2000 udpeget af Bkf
Medlem af Bkf’s optagelsesudvalg 1998-1999,2012-2016
*Bestyrelse Kunstnernes retshjælp fra ca 1990-.
*Ophavsretsfonden i Bkf 2002-
Medlem af Akademirådets og Kunstnersamfundets jury valgt af Kunstnersamfundets malersektion 1999-2001 Formand for juryen 1999. (udtrådt på grund af udpegning som formand ved Charlottenborg Udstillingsbygning)
Formand bestyrelsen Charlottenborg Udstillingsbygning 2001- 2005
Medlem af Akademiets malersektion ca 1969 valgt som suppleant
Medlem af Akademiraadet 1969 (som suppleant) (trådte ud på grund af udpegning til Statens kunstfond)
*Medlem af Akademiets malersektion valgt 2008-2020
Billedkunstnernes forbund bestyrelse og næstformand 1983-88
*Billedkunstnernes forbund bestyrelse og 2006-08 og 2008- Næstformand 2008-

Revideret 27.10.15